Sydäniskurin käyttö

Sydäniskurin käyttö osana painelu-puhalluselvytystä

Sydäniskuri (neuvova defibrillaattori, maallikkodefibrillaattori, automaattinen defibrillaattori tai puoliautomaattinen defibrillaattori) on elvytystapahtumassa käytettävä laite, joka antaa sähköiskun sydänlihaksen läpi autettavan keholle liimattavien liimaelektrodien kautta. Defibrillaattorilla pyritään palauttamaan pumppaava rytmi autettavalle, joka on saanut äkillisen sydänpysähdyksen. Painelu-puhalluselvytys ei käynnistä sydäntä, vaan sillä voidaan "ostaa lisää aikaa" kierrättämällä verta autettavan aivoihin.

Sydäniskurin käyttö on helppoa ja sitä voi käyttää ilman erillistä käytön opastusta - kytke virta päälle ja noudata laitteen antamia ohjeita. Käyttö voi kuitenkin olla hankalaa ilman edeltävää perehdytystä ja sen vuoksi suosittelemme harjoittelemaan sydäniskurin käyttöä. Harjoitellut taidot tulevat todennäköisemmin mieleen stressaavassa tilanteessa. Suosittelemme asiakkaitamme suorittamaan noin 60 minuutin mittaisen sydäniskurin käytön opastuksen (ulkoinen linkki) nettikoulutuksena. Voit omaan tahtiin perehtyä laitteen käyttöön ja keskeisiin asioihin liittyen maallikkokäyttöistä sydäniskuria.

Mikäli defibrillaattoria ei saada riittävän nopeasti paikalle, autettavan ennuste heikkenee painelu-puhalluselvytyksestä riippumatta koko ajan. On arvioitu, että ilman painelu-puhalluselvytystä autettavan ennuste heikkenee noin 10 - 12% minuutissa siihen saakka, kunnes defibrillaatioisku saadaan annettua.

Defibrillaattori tulisi hakea mahdollisimman nopeasti paikalle, mikäli epäillään sydänpysähdystä (henkilö ei ole tajuissaan, ei reagoi käsittelyyn eikä hengitä normaalisti). Autettavaa ei tule jättää itsekseen sydäniskurin hakemisen ajaksi, vaan jonkun henkilön on annettava tauotta painelu-puhalluselvytystä autettavalle.

On myös erittäin tärkeää, että hätäilmoitus tehdään numeroon 112 heti kun on havaittu, että henkilö ei hengitä normaalisti eikä reagoi käsittelyyn. Sydäniskuri on turvallinen apuväline maallikon käytettäväksi. Se tunnistaa itse automaattisesti tarvitseeko iskua antaa vai ei, iskua ei voida siis antaa "vahingossa" tai sellaiselle autettavalle joka sitä ei tarvitse. Sydäniskurilla ei siten voi aiheuttaa vahinkoa autettavalle. Sydäniskurin käyttäjän tehtävä on laittaa laite päälle virtapainikkeesta tai kansi avaamalla ja noudattaa laitteen antamia ääni- / kuva- ja/tai tekstiohjeita.

Sydäniskurin käyttö

Laita sydäniskuri päälle painamalla virtapainiketta ja/tai avaamalla laitteen kansi Seuraa laitteen ohjeita. Yleensä laite ohjeistaa tarkistamaan autettavan hengityksen ja hälyttämään apua soittamalla hätänumeroon 112. Varmista, että nämä toimenpiteet on tehty. Varmista myös, että joku antaa autettavalle painelu-puhalluselvytystä koko ajan tauotta.

  • Avaa laitteen mukana tuleva elektrodipakkaus ja ota elektrodit esille. Poista mahdollinen suojamuovi elektrodin liimapinnasta.
  • Aseta laitteen liimaelektrodit autettavan paljaalle iholle laitteen ohjeiden mukaisesti (yleensä elektrodipakkauksessa on kuva elektrodien kiinnittämiseksi). Mikäli laitteen elektrodipakkauksessa tai kantolaukussa on sakset, käytä saksia vaatteiden poistamiseen ylävartalolta.
  • Kun laite käskee olemaan irti potilaasta varmista ettei kukaan elvytä potilasta tai ole muutoin kiinni potilaassa (kädet tai jalat eivät koske potilasta). 
  • Jos laite käskee antamaan iskun painamalla iskupainiketta, sano kuuluvalla äänellä "IRTI", tarkista silmämääräisesti ettei kukaan ole kiinni autettavassa ja paina sen jälkeen laitteen iskupainiketta. 
  • Jatka elvytystä välittömästi iskun jälkeen kunnes ammattiapu saapuu paikalle.

Elvytyksen voi lopettaa kun ammattiapu ottaa vastuun tai jos autettava virkoaa. Jos autettava virkoaa, autettavan tulisi pysyä levossa liikkumatta. Tarpeeton liikkuminen voi aiheuttaa sydänpysähdyksen uudelleen.

Sydäniskurin liimaelektrodit ovat kertakäyttöiset, joten laitteen toimintakunto tulee tarkistaa käytön jälkeen.


Esimerkki elektrodipakkauksesta. Yleensä elektrodit ovat kiinnitetty valmiiksi sydäniskuriin ja käyttäjän tehtävä on avata elektrodipakkaus ja poistaa liimaelektrodeista mahdollinen suojamuovi ennen kiinnitystä paljaalle iholle.

Huolehdi, että työpaikkasi sydäniskuri on merkitty kansainvälisellä opastekilvellä ja että kaikki tietävät laitteen sijainnin ja toimintaperiaatteen!

Pyydä tarjous sydäniskurista