Sydäniskureiden erot

Sydäniskureita on markkinoilla erilaisia. Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin laitteiden ominaisuuksia ja niiden merkitystä käyttäjän kannalta.

Pitäisikö sydäniskurin olla puoliautomaattinen vai täysautomaatti?

Sydäniskureita saa puoliautomaattisena ja täysautomaattisena. Normaalisti toimitettavat laitteet ovat puoliautomaattisia. Tässä kerromme hieman mikä ero näillä laitteilla on. Täysautomaattinen kuulostaa hienommalta, mutta itse asiassa laitetyyppi on selvästi harvinaisempi sydäniskureissa.
Ero on seuraava: puoliautomaattinen laite analysoi elvytettävän rytmin täysin automaattisesti ja opastaa käyttäjää ääniohjein toimimaan oikein. Jos laite havaitsee iskettävän rytmin, laite opastaa käyttäjän antamaan iskun iskupainikkeella. Tämä on tyypillisin laitemuoto sydäniskureissa maailmanlaajuisesti.
Täysautomaattinen laite toimii samoin kuin edellä oleva, mutta havaitessaan iskettävän rytmin laite tyypillisesti laskee 3 - 2 - 1 ja antaa sitten iskun ilman käyttäjän toimenpiteitä. Tämä on harvinaisempi malli maailmalla, yleensä käyttäjä painaa iskun iskupainikkeella laitteen tunnistaessa iskettävän rytmin. Joissakin yhteydessä pidetään huonona sitä, että isku lähtisi laitteesta ilman käyttäjän toimenpidettä. Laitetta käyttäessä korostetaan, että elvytettävässä ei saisi olla kiinni iskun aikana. Laitteen käyttäjää ohjeistetaan yleensä tarkistamaan ensin, ette kukaan ole kiinni autettavassa ja painamaan vasta sitten iskupainiketta. Tilanne voi tulla nopeasti täysautomaattisessa laitteessa ja isku lähtee, ennen kuin laitteen käyttäjä ehtii varmistua turvallisuudesta. Tämän vuoksi täysautomaattiset laitteet ovat maailmalla pääosin kokeneempien käyttäjien käytössä. Niiden osuus laitekannasta on arviolta vain parin prosentin luokkaa.

Miten tehokasta hoitoa laitteen tulisi antaa?

Laite antaa iskuenergiaa, jota mitataan jouleissa. Sydäniskuria käytettäessä pyritään pysäyttämään hetkeksi sydämen sähköinen toiminta, jonka jälkeen sydän ottaisi uudelleen hallintaan sähköisen toiminnan ja palauttaisi normaalin, pumppaavan rytmin. Tämä sydämen "resetointi" tapahtuu johtamalla sähkövirtaa sydänlihaksen läpi. Etukäteen ei tarkkaan voida tietää, millainen iskuenergia riittää suotuisaan lopputulokseen. Laitteet pyrkivät sen vuoksi ensin aloittamaan pienemmällä energiamäärällä ja seuraavat iskut annetaan suuremmalla energiamäärällä. Tarvittavan energiamäärän suuruus riippuu myös muuttujista, joita ovat vastus. Isokokoinen henkilö tarvitsee suuremman energiamäärän, koska henkilön impedanssi on suurempi. Lifepak CR2 on markkinoiden tehokkain sydäniskuri, se voi antaa iskuja jopa 360J energiamäärällä. Useissa laitteissa iskuteho jää vain 200J, joten ne ovat jopa lähes puolet tehottomampia kuin Lifepak CR2.

Tarvitsetko eri kielivaihtoehtoja?

Sydäniskureita on saatavilla usein eri kielivaihtoehdoilla. Usein tämä kielivaihtoehto on kuitenkin lukittu laitteeseen, eikä sen vaihtaminen onnistu lainkaan tai kielen vaihtaminen vaatii lähettämisen laitteen valmistajalle, maahantuojalle tai jakelijalle. Tällöin laitteessa on siis yksi kieli käytettävissä. Joissain laitteissa on eri kielivaihtoehtoja, mutta ne pitää asettaa erikseen käyttöön valikoiden kautta. Tällöinkin laitteessa on siis kerrallaan vain yksi kieli käytettävissä, eikä sitä voi vaihtaa esimerkiksi elvytystilanteessa. Lifepak CR2 on saatavilla kaksikielisenä, jolloin laitteen pääkieli on esimerkiksi suomenkieli ja laitteen toisen kielen voi esiasettaa haluamakseen (esim. englanti tai ruotsi). Kielen vaihto onnistuu kätevästi nappia painamalla.

Onko laitteella mahdollisuus elvyttää lapsia?

Lasten elvytys tapahtuu sydäniskureilla siten, että annettavan iskuenergian määrää pudotetaan. Perinteisesti tämä on edellyttänyt, että laitteeseen vaihdetaan elvytystilanteessa erilaistet ns. lasten elektrodit, eli pediatriset elektrodit. Aikuisten elektrodeilla voi elvyttää tyypillisesti 8 vuotta täyttäneitä tai yli 25 kiloisia. Jos laitteella elvytetään siis alle 8 vuotiaita tai 25 kiloisia, pitäisi laitteeseen kytkeä lasten elektrodit. Lisäksi useissa laitteissa pitää erikseen aktivoida lasten elvytysohjelma. Tämä aiheuttaa ylimääräistä stressiä elvytystilanteessa. Lapsen elvytys on varmasti haastava tilanne ja kaikki ylimääräinen lisää epäonnistumisen riskiä. Lisäksi kahden erilaisen elektrodin (aikuisten elektrodit ja lasten elektrodit) ylläpito on kalliimpaa ja työläämpää. Lifepak CR2 elektrodit sopivat kaikenikäisille. Samoilla elektrodeilla voi siis elvyttää sekä vauvaa että vaaria. Laitteessa on erillinen lapsipainike, joka aktivoi lapsen elvytysohjelman ja huomioi sopivan energiamäärän.

Onko laite helppokäyttöinen - miten laite opastaa auttajaa?

Sydäniskuria käytetään harvoin ja kun sitä joudutaan käyttämään, kyseessä on toisen henkilön elämä. Laitteen tulee olla siis intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Elektrodien asettaminen tulee olla vaivatonta ja laitteen pitää antaa selkeät ohjeet eri vaiheista. Lifepak CR2 on tutkitusti helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Se antaa juuri sopivasti opastusta, myös juuri oikeasta elvytystavasta. Helppokäyttöisellä laitteella myös maallikko pystyy antamaan laadukasta elvytystä ja hoitoa autettavalle.

Minne laite sijoitetaan?

Laite on tärkeää sijoittaa näkyvälle paikalle jonka ohi kuljetaan useasti päivässä. Näin laitteen toimintakuntoa on helppo tarkkailla ja laitteen sijainti jää mieleen. Hätätapauksessa laite on helppo noutaa tutusta paikasta. Paikan tulisi olla esteetön, keskeisellä paikalla ja sellainen, johon pääsee mahdollisimman hyvin kellonajasta riippumatta. Tarvittaessa voi harkita laitteen sijoittamista vaikkapa rakennuksen ulkoseinään lämmitettävään kaappiin. Laitekaappeja saa varsin hyvin pölyltä suojattuna tai sireenillä varustettuna (esimerkiksi julkisiin tiloihin). Kun laitteen sijoituspaikka on päätetty ja kaappi on asennettu, muista merkitä laite opastekilvillä. Opastekilpi kannattaa sijoittaa laitteen välittömään läheisyyteen, mutta myös esimerkiksi rakennuksen aulatilaan kertomaan laitteen sijainnista ("Defibrillaattori sijaitsee ... "), sekä ulko-oveen ("Kiinteistössä defibrillaattori"). Asiantunteva myyjä kertoo erilaisista opastevaihtoehdoista ja opastaa oikean asennuspaikan valinnassa.

Lopuksi

Jokainen sydäniskuri tarvitsee jossain kohtaa huoltoa. Markkinointipuheista huolimatta ei ole olemassa "huoltovapaata" laitetta. Yleiset huoltokohteet on laitteen akku tai paristo, sekä laitteen elektrodit. Tyypillisesti haastetta tuo se, että akun tai paristojen ja elektrodien vaihtoväli poikkeaa toisistaan. Lisäksi mahdolliset erilliset lasten elektrodit voivat vanhentua eri aikaan. Lifepak CR2 akku ja elektrodit uusitaan neljän (4) vuoden välein, joten laitteen huolto on helppo ajoittaa. Lisäksi Lifepak CR2 tarkistaa automaattisesti itse itsensä ja mikäli se tarvitsee huoltoa, se ilmoittaa selkeällä valo- ja äänisignaalilla. Lifepak CR2:sta on myös langattomaan verkkoon (Wi-Fi®) kytkettävä versio, joka halutessaan lähettää huoltotarpeesta tai laitteen käytöstä sähköpostin laitteen ylläpidosta vastaavalle henkilölle.

Pyydä tarjous sydäniskurista

Teemme sinulle hyvän tarjouksen nopeasti yhdestä tai useammasta sydäniskurista. Sisällytämme mielellämme tarjoukseen käyttökoulutuksen paikan päällä, seinäkaapin ja vaikkapa opastekilvet. Sopivalla kuukausierällä tai kertamaksulla!