Tekniset tiedot

Defibrillaattori

Aaltomuoto: Bifaasinen typistetty eksponentiaalinen, potilaan impedanssin kompensointi jännitteellä ja kestolla.

Potilaan impedanssialue: 10–300 ohmia

Energiatarkkuus:

10 % energia-asetuksesta, 50 ohmia
15 % nimellisantoenergiasta, 25–175 ohmia

Antoenergiajakso: Useita tasoja, määritettävissä 150 joulesta 360 jouleen.

Energian oletustasot: 200 J, 300 J, 360 J (aikuiset)
50 J, 75 J, 90 J (pediatriset potilaat)

Shock Advisory System: EKG-analyysijärjestelmä, joka ilmaisee defibrilloinnin mahdollisuuden. Täyttää standardin IEC 60601-2-4 rytmintunnistuksen kriteerit.

cprINSIGHT-analyysitekniikka: Mahdollistaa potilaan sydämen rytmin analysoinnin painelu-puhalluselvytyksen aikana.

PPE-opastus: Laite antaa aikuisten ja pediatristen potilaiden elvytyksessä esimerkiksi palautetta, kun elvytystä ei havaita, sekä painelunopeutta (metronomin avulla), -syvyyttä ja käsien sijoittelua koskevia ohjeita.

Aika 360 J:n iskuun painelu-puhalluselvytyksen jälkeen (cprINSIGHT käytössä):
- Puoliautomaattinen:
alle 7 sekuntia
- Täysin automaattinen: alle 13 sekuntia

Latausaika: 0 sekuntia ensimmäiseen 150 J:n tai 200 J:n iskuun (laite on esiladattu). Kun CPRinsight on käytössä, seuraavat iskut ladataan painelu- puhalluselvytyksen aikana, jolloin laite on valmis iskuun PPE-jakson lopussa.

Ohjauslaitteet

Kannen vapautus/ON–OFF: Laitteen virran kytkentä
SHOCK (Isku) -painike (puoliautomaattinen versio): Antaa defibrillointi-iskun käyttäjän painaessa painiketta.

Shock (Isku) -painike, täysin automaattinen: Välähtää ennen iskun antamista. Ei vaadi käyttäjän toimenpiteitä.

Child Mode (Lapsitila) -painike: Painikkeen avulla käyttäjä voi vaihtaa Lapsitilaan, jossa käytetään pienempää energiatasoa ja lapsille sopivaa elvytysopastusta.

Kielipainike: Painikkeen avulla käyttäjä voi vaihdella monikielisellä laitteella ensisijaisen ja toissijaisen kielen välillä.

Sähkösuojaus: Standardin IEC 60601-1/EN 60601-1 mukainen syötön suojaus defibrillaattorin korkeajännitteisiä impulsseja vastaan.

Turvallisuusluokitus: Sisäisellä virtalähteellä varustettu laite. IEC 60601-1/ EN 60601-1.

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä: Käyttöliittymään kuuluu ääneen puhuttuja ohjeita ja merkkiääniä.

ClearVoiceTM-tekniikka: Äänenvoimakkuutta säädetään automaattisesti ympäristön taustamelun mukaan.

Laitteen tilan ilmaisimet: Järjestelmän valmiutta (laite, elektrodit ja akku) ilmaisevat merkkivalot ja -äänet.

Ympäristötiedot

Huomautus: Kaikki suorituskykyä koskevat tiedot on annettu olettaen, että laitetta säilytetään käyttölämpötilassa vähintään kahden tunnin ajan ennen käyttöä.

Käyttölämpötila: 0 °C ... +50 °C (+32 °F ... +122° F).
Säilytyslämpötila: –30 °C ... +60 °C (–22 °F ... +140 °F) akun ja elektrodien kanssa, altistusaika korkeintaan viikko.

Pitkäaikaissäilytys: Defibrillaattoria tulee aina säilyttää suositelluilla lämpötila-alueella: 15 °C ... 35 °C (59 °F ... 95 °F).

Korkeus: –382–4 572 m (–1 253–15 000 ft).Suhteellinen kosteus: 5–95 % (ei kondensoituva).

Vedenkestävyys: IEC 60529/EN 60529 -standardin mukainen IPX5- luokitus elektrodit kytkettyinä ja akku asennettuna.

Pölynkestävyys: IEC 60529/EN 60529 -standardin mukainen IPX5- luokitus elektrodit kytkettyinä ja akku asennettuna.

Iskunkestävyys: MIL-STD-810F, menetelmä 516.4, toimenpide 1, (40 g, 6–9 ms:n sykäykset, puolisini, jokaisen akselin suuntaan).

Tärinänkestävyys: MIL-STD-810F, menetelmä 514.4, Helicopter-luokka, kategoria 6 (3,75 Grms) ja Ground Mobile -luokka, kategoria 8 (2,85 Grms).

Fyysiset ominaisuudet

Kahva, elektrodit ja akku paikoillaan:

Korkeus: 9,7 cm
Leveys: 22,6 cm
Syvyys: 27,4 cm
Paino: 2,0 kg

Lisätarvikkeet

ENSISIJAINEN AKKU
Tyyppi:
Litium-mangaanidioksidi (Li/MnO2 ), 12,0 V, 4,7 Ah.

Kapasiteetti (20 °C:ssa): Akun virta riittää 166 iskuun (200 J)
(yhden minuutin painelu-puhalluselvytysjakso iskujen välissä), 103 iskuun (360 J) (yhden minuutin painelu-puhalluselvytysjakso iskujen välissä) tai 800 minuutin käyttöön.

Valmiusaika (vain päivittäinen testaus): Uusi akku antaa neljäksi vuodeksi virtaa laitteelle, jota ei käytetä hoitoon.

Akun vaihtamisen ilmaisin: Kun merkkivalo alkaa palaa, virtaa on jäljellä vähintään 6 iskuun ja 30 minuutin käyttöön.

Paino: 0,3 kg.

ELEKTRODIT
Elektrodit:
Sopivat sekä aikuisille että pediatrisille potilaille.
Elektrodipakkaus: Helppokäyttöiset elektrodit, jotka ovat nopeasti saatavilla.
Elektrodien vaihto: Vaihdettava neljän vuoden välein.

Tallennustila

Muistin tyyppi: Sisäinen digitaalinen muisti (RAM-flash-muisti).
EKG-tiedot: Kahden potilasepisodin EKG-tiedot vähintään 60 minuutin ajalta.

Tiedonsiirto

Tiedonsiirto: Tiedonsiirto USB-, Wi-Fi (802.11 b/g/n)- tai mobiilidatayhteydellä LIFELINKcentralTM AED Program Manageriin tai LIFENET®-järjestelmään.